Pavel Groebl nastúpil na učiteľské miesto na holíčskej evanjelickej škole v roku 1877. Opustil ho až pri odchode do penzie v roku 1911. Bol predsedom Matice slovenskej v Holíči. Po príchode dočasnej vlády do Holíča 6. novembra 1918 ho minister Anton Štefánek vymenoval za prvého školského inšpektora skalického okresu.

Pamätná tabuľa P. Groeblovi bola odhalená v Holíči 26. septembra 2014. Tabuľu dala zhotoviť miestna organizácia MS. Na slávnosti sa zúčastnili popri iných hosťoch primátor Holíča Zdenko Čambal, predseda MS v Holíči Pavol Mihál, podpredseda MS Jozef Šimonovič a vnučka P. Groebla Milica Lustigová.

 

Pavol Mihál, str. 5, in: Holíčan 17/2014

Kamerové systémy