Pavel Groebl nastúpil na učiteľské miesto na holíčskej evanjelickej škole v roku 1877. Opustil ho až pri odchode do penzie v roku 1911. Bol predsedom Matice slovenskej v Holíči. Po príchode dočasnej vlády do Holíča 6. novembra 1918 ho minister Anton Štefánek vymenoval za prvého školského inšpektora skalického okresu.

Pamätná tabuľa P. Groeblovi bola odhalená v Holíči 26. septembra 2014. Tabuľu dala zhotoviť miestna organizácia MS. Na slávnosti sa zúčastnili popri iných hosťoch primátor Holíča Zdenko Čambal, predseda MS v Holíči Pavol Mihál, podpredseda MS Jozef Šimonovič a vnučka P. Groebla Milica Lustigová.

 

Pavol Mihál, str. 5, in: Holíčan 17/2014

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy