Básnik Pavel Bunčák sa narodil v rodine učiteľa, ktorá mala učiteľský byt v Gvadányiho dome v Skalici. Ako päťročnému mu zomrel otec, keď mal sedemnásť rodina sa odsťahovala do Bratislavy. Bol vysokoškolským pedagógom. Do Skalice prišiel bývať v dôchodkovom veku. V jeho prozaickej aj básnickej tvorbe sa často odrážajú spomienky na rodisko. Pavlovi Bunčákovi odhalili 27. júna 2001 pamätnú tabuľu na Gvadányho dome, kde žil dva roky. Pamätnú tabuľu odhalili jeho deti Milica Lustigová a Ján Bunčák po slávnostnom príhovore profesora a spisovateľa Jozefa Špačka. Jej autorom je sochár a reštaurátor Ján Patka. Organizátormi podujatia bolo mestské zastupiteľstvo a Spoločnosť L. Novomeského (pri OV SDĽ Skalica).

??: Bunčákov návrat do rodnej Skalice (4.júl 2008) in: janpatka.blog.cz

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy