Básnik Pavel Bunčák sa narodil v rodine učiteľa, ktorá mala učiteľský byt v Gvadányiho dome v Skalici. Ako päťročnému mu zomrel otec, keď mal sedemnásť rodina sa odsťahovala do Bratislavy. Bol vysokoškolským pedagógom. Do Skalice prišiel bývať v dôchodkovom veku. V jeho prozaickej aj básnickej tvorbe sa často odrážajú spomienky na rodisko. Pavlovi Bunčákovi odhalili 27. júna 2001 pamätnú tabuľu na Gvadányho dome, kde žil dva roky. Pamätnú tabuľu odhalili jeho deti Milica Lustigová a Ján Bunčák po slávnostnom príhovore profesora a spisovateľa Jozefa Špačka. Jej autorom je sochár a reštaurátor Ján Patka. Organizátormi podujatia bolo mestské zastupiteľstvo a Spoločnosť L. Novomeského (pri OV SDĽ Skalica).

??: Bunčákov návrat do rodnej Skalice (4.júl 2008) in: janpatka.blog.cz

Blízke pamätníky

Kamerové systémy