Po štúdiách vo Viedni si v Skalici otvoril lekársku prax. Bol novinársky, národne a politicky činný. Bol poslancom Uhorského snemu, propagoval a zakladal družstevné spolky. V Skalici dal postaviť spolkový dom, jeho zbierka ľudovoumeleckých predmetov sa stala základom Záhorského múzea. Počas existencie Uhorska podporoval chudobných slovenských študentov na štúdiách na českých a moravských školách. V Skalici po vzniku ČSR vznikla prvá hospodárska škola na Slovensku, ktorá niesla jeho meno. Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Skalici.

Pavel Blaho má v záhrade skalickej nemocnice pomník s bronzovou sochou od akademického sochára Jána Koniarka. Odhalili ho 29. júna 1937. Na rodnom dome v meste má odhalenú pamätnú tabuľu.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy