Pavel Blaho (1867 - 1927) absolvoval lekársku fakultu vo Viedni, prax si otvoril v Skalici. Bol novinársky, národne a politicky činný. Bol poslancom Uhorského snemu, propagoval a zakladal družstevné spolky. V Skalici dal postaviť spolkový dom, jeho zbierka ľudovoumeleckých predmetov sa stala základom pre Záhorské múzeum. Počas existencie Uhorska podporoval žiakov z chudobných slovenských rodín na štúdiách na Morave a v Čechách. Po vzniku ČSR mal možnosť z dosahu svojej funkcie ovplyvniť zriadenie prvej hospodárskej školy na Slovensku práve v Skalici. Škola potom niesla jeho meno. Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Skalici.

Pamätnú tabuľu na rodnom dome Pavla Blahu v Skalici odhalil miestny odbor Matice slovenskej v roku 1928. Neskôr mu v meste odhalili aj pomník s bronzovou sochou.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy