Pavel Blaho (1867 - 1927) absolvoval lekársku fakultu vo Viedni, prax si otvoril v Skalici. Bol novinársky, národne a politicky činný. Bol poslancom Uhorského snemu, propagoval a zakladal družstevné spolky. V Skalici dal postaviť spolkový dom, jeho zbierka ľudovoumeleckých predmetov sa stala základom pre Záhorské múzeum. Počas existencie Uhorska podporoval žiakov z chudobných slovenských rodín na štúdiách na Morave a v Čechách. Po vzniku ČSR mal možnosť z dosahu svojej funkcie ovplyvniť zriadenie prvej hospodárskej školy na Slovensku práve v Skalici. Škola potom niesla jeho meno. Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Skalici.

Pamätnú tabuľu na rodnom dome Pavla Blahu v Skalici odhalil miestny odbor Matice slovenskej v roku 1928. Neskôr mu v meste odhalili aj pomník s bronzovou sochou.

 

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy