Ustupujúce nemecké vojská aj s maďarskými vojakmi prišli do obce 6. apríla 1945 a robili zákopy. Sovietske vojská sa priblížili od Kútov a Radošoviec a spojeneckí rumunskí vojaci od Skalice. Boje v okolí obce sa potom rozpútali 8. apríla v lese pri Cuníne a Adamove, pri žrebčinci a pri prievoze cez Moravu. Prví sovietski vojaci vstúpili do obce 10. apríla asi o 16. hodine. V boji o prechod rieky Moravy padlo celkovo 19 vojakov Červenej armády, z toho traja dôstojníci. Ich totožnosť bola známa len čiastočne. Boli spolu pochovaní v parku pred kostolom. Neskôr ich pozostatky previezli na Slavín.
Vďační občania obce im odhalili pri pomníku padlých 11. apríla 1947 pomník s pamätnou tabuľou v azbuke. Na jej zozname sú traja dôstojníci kap. Chrečkov F. I. (Хречков Ф. И., *1916), gard. por. Jašmenkov A. A. (Яшменков А. А., *1914), por. Kolcov V. M. (Колцов В. М., *1919) a vojaci Kuzkin V. A. (Кузкин В. А., *1922), Grigorenko V. V. (Григоренко В. В., *1926), Kuzovljevskij A. I. (Кузовлевский А. И., *1920), Balykin F. N. (Балыкин Ф. Н., *1926), Pokiďko V. A. (Покидько В. А., *1926), Koňuchov V. A. (Конюхов В. А., *1901), Taranenko G. (Тараненко Г.).

 

В ХРАБРЫХ БОЯХ
ЭА ОСВОБОЖДЕНИЕ КОПЧАН
ДНЯ 10. АПРЕЛЯ 1945 Г. ПАЛИ: 
КАП.
ГВ. ЛЕЙТ.
ЛЕЙТ.
БОЕЦ
״
״
״
״
״
״
ХРЕЧКОВ Ф. И.
ЯШМЕНКОВ А. А.
КОЛЦОВ В. М.
КУЗКИН В. А.
ГРИГОРЕНКО В. В.
КУЗОВЛЕВСКИЙ А. И.
БАЛЫКИН Ф. Н.
ПОКИДЬКО В. А.
КОНЮХОВ В. А.
ТАРАНЕНКО Г.
И 9 БОЙЦОВ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ. 
РОД. 1916 Г.
  ״  1916     ״
  ״  1919     ״
  ״  1922     ״
  ״  1926     ״
  ״  1920     ״
  ״  1926     ״
  ״  1926     ״
  ״  1901     ״
.
СПИТЕ СПОКОЙНО В БРАТСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany, str. 22, 23

Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany

Kamerové systémy