Pred príchodom frontu 2. svetovej vojny sa väčšina obyvateľov Vrádišťa ukryla vo vinohradoch. Nemci so spojeneckými oddielmi Vlasovcov opustili obec ešte pred príchodom vojakov Červenej armády. K priamym bojom o oslobodenie obce tak neprišlo a prví sovietski vojaci vstúpili do obce 11. apríla 1945 v skorých ranných hodinách.
Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce Červenou armádou je na trávnatom priestranstve pri obecnom úrade. Jej pôvodné umiestnenie bolo ale pri vchode na fasáde budovy OcÚ (bývalého MNV). Odhalili ju 18. apríla 1971. V roku 1990 ju zložili dole aj s pamätnou tabuľou venovanou založeniu KSČ v obci a neskôr umiestnili na samostatnom podstavci vedľa budovy.

 

Michal Kováč: Vrádište – obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, Vrádište 2014, str. 137

Kamerové systémy