Pred príchodom Červenej armády umiestnil Nemci delá pri cintoríne v obci. Odtiaľ ostreľovali od Senice postupujúcu Červenú armádu, ktorá tiež odpovedala delostreleckou paľbou. Pri nej zahynul mlynár Rudolf Sládek, ktorého črepina ťažko ranila na nohe a zomrel po dvoch mesiacoch v skalickej nemocnici.
Vieska bola samostatnou obcou až do roku 1976, kedy bola pripojená k Radošovciam. Má preto aj vlastnú pamätnú tabuľu oslobodenia obce Červenou armádou, keďže ju odhalili asi v roku 1971. Pamätná tabuľa bola osadená pri MNV na budove, ktorá slúžila ako materská škôlka.

 

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy