Udalosti oslobodenia obce Unín Červenou armádou sú zaznamenané v kronike rímskokatolíckej školy v obci učiteľom Alexandrom Flamíkom.

Pred príchodom frontu 2. svetovej vojny prišli 2. apríla 1945 do obce nemeckí vojaci, ubytovali sa na Malej strane. Dňa 4. apríla prišiel technický oddiel slovenských vojakov, Nemci ich radšej odzbrojili. Keď dostali slovenskí vojaci rozkaz opustiť Unín, zohnali si od obyvateľov civilné šaty a poukrývali sa. Do obce prúdila ďalšia nemecká technika. V noci 6. apríla dopadli prvé sovietske bomby, zabili troch nemeckých vojakov a o polnoci boli v obci už prvé hliadky Červenej armády. Skoro ráno nasledujúci deň sa rozpútala mohutná streľba, sovietski vojaci postupovali od Štefanova. Pouličné boje trvali asi 9 hodín. Unín bol oslobodený 8. apríla.

Po bojoch bolo v Uníne pochovaných 35 sovietskych vojakov (pri pomníku padlých, 4 vojaci pri cintorínskom múre a ďalší na iných miestach). V decembri 1945 ich pochovali do spoločného hrobu pri vchode cintorína, ale už o dva mesiace boli opäť exhumovaní a prevezení na Slavín. Celkový počet padlých sovietskych vojakov v Uníne bol však oveľa vyšší, väčšinu z nich pochovali v Štefanove.

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Červenou armádou bola pôvodne umiestnená na budove obecného úradu. V roku 2015 v priestore parku pred budovou vznikol malý pomník z čiastočne opracovaného kusu lomového kameňa, na ktorý pamätnú tabuľu osadili a nasledujúci rok k nej pribudla pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce.

 

Izabela Hanzlíčková: Oslobodenie obce Unín, in: Unínske noviny 1/2011, str. 4;

Martin Hoferka: Oslobodenie Unína v roku 1945, in: Záhorie 5/2015, str. 2-7

Andrej Dermek (1914 - 2003), Unín
Obetiam 2. svetovej vojny, Unín
Základný kameň fary - Ján Pavol II., Unín
Pomník padlých, Unín
Zosnulým poľovníkom, Unín
Kamerové systémy