Nemeckí vojaci prišli do obce 1. januára 1945, ale táto skupina odišla koncom februára. Vzápätí sa tu však ubytovávali ďalší nemeckí vojaci. Pred priamym príchodom fronty rozmiestnili delá vo Vieske pri cintoríne. Odtiaľ paľbou spomaľovali postup sovietskej armády zo smeru od Senice. Červená armáda oslobodila Radošovce v noci z 9. na 10. apríla. Pri bojoch padlo 5 sovietskych a 7 rumunských vojakov. Boli pochovaní na radošovskom cintoríne. Mŕtvych nemeckých vojakov (5 mužov) pochovali na miestach nálezu ich tiel. Pri ostreľovaní obce zahynuli aj miestni obyvatelia. Ich mená sú na pamätnej tabuli na pomníku padlých.
Pamätná tabuľa oslobodenia Radošoviec Červenou armádou je na budove obecného úradu.

Miroslava Kučerová: Radošovce - 2. svetová vojna a protifašistický odboj, in: RADVES 3/2013, str. 2

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy