Červená armáda oslobodila obce Popudiny a Močidľany z 8. na 9. apríla 1945 bez väčšieho boja. Nemci očakávali príchod vojakov ČA od Unína a boli zakopaní na vyvýšenine nad Popudinami, ale stiahli sa potom, keď protivník prichádzal od vinohradov z Viesky. Popudiny však boli pod mínometnou paľbou aj v nasledujúcich dňoch. Pri bojoch v popudinskom chotári zahynulo 6 vojakov ČA a 5 nemeckých vojakov. Boli pochovaní na rôznych miestach. Traja sovietski vojaci boli pochovaní pod lipami pri kríži za Gádošiho humnom.

Pamätná tabuľa oslobodenia je umiestená na budove, v ktorej sídli obecný úrad v roku 1959 zjednotených obcí Popudiny a Močidľany. Autorom pamätnej tabule je Jozef Vrábel.

 

Martin Hoferka: Popudinské Močidľany od roku 1850 do súčasnosti, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 105

Kamerové systémy