Červená armáda oslobodila obce Popudiny a Močidľany z 8. na 9. apríla 1945 bez väčšieho boja. Nemci očakávali príchod vojakov ČA od Unína a boli zakopaní na vyvýšenine nad Popudinami, ale stiahli sa potom, keď protivník prichádzal od vinohradov z Viesky. Popudiny však boli pod mínometnou paľbou aj v nasledujúcich dňoch. Pri bojoch v popudinskom chotári zahynulo 6 vojakov ČA a 5 nemeckých vojakov. Boli pochovaní na rôznych miestach. Traja sovietski vojaci boli pochovaní pod lipami pri kríži za Gádošiho humnom.
Pamätnú tabuľu oslobodenia odhalili 9. apríla 1971 na budove obecného úradu od roku 1957 zjednotených obcí Popudiny a Močidľany. Autorom pamätnej tabule je Jozef Vrábel.

 

Martin Hoferka: Popudinské Močidľany od roku 1850 do súčasnosti, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 105

Kamerové systémy