Obec Letničie bola oslobodené sovietskou armádou 7. apríla 1945. Predchádzali tomu ale ťažké boje. S príchodom frontu si Nemci pri obci 3. a 4. apríla rozmiestnili 3 ďalekonosné delá a 10 tankov. Boje pri Letničí trvali tri dni. Ukončil ich až nálet sovietskych lietadiel, pri ktorom obec takmer úplne vyhorela. Civilné obyvateľstvo na životoch príliš neutrpelo, nakoľko občania boli ukrytí. Zahynuli len traja občania. V bojoch padlo 75 sovietskych vojakov, ktorí boli pochovaní v Štefanove. Pri oslobodzovaní obce zahynul aj seržant (čatár) Peter Tugarinov, ktorého jeho druhovia s vojenskými poctami pochovali na letničskom cintoríne. V roku 1946 boli jeho ostatky exhumované a prevezené na Slavín.
Na budove obecného úradu v Letničom je umiestnená pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskymi vojakmi.

 

Druhá svetová vojna, in: Letničie (zost. V. Drahošová), Letničie 2002, str. 10, 11;
Návšteva z Ruska, in: www.letnicie.sk

 

Hrdinom 2. svetovej vojny, Letničie
Anton Vaculka (1921 - 1944), Letničie
Kamerové systémy