Obec Koválovec bola oslobodená sovietskou armádou 9. apríla 1945.

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou bola odhalená v apríli 1971 (Marián Náhlik: www.kovalovec.estranky.sk ) na budove MNV, dnešného obecného úradu.

 

Kamerové systémy