Ustupujúce nemecké vojská aj s maďarskými vojakmi prišli do obce 6. apríla 1945 a robili zákopy. Sovietske vojská sa priblížili od Kútov a Radošoviec a spojeneckí rumunskí vojaci od Skalice. Boje v okolí obce sa potom rozpútali 8. apríla v lese pri Cuníne a Adamove, pri žrebčinci a pri prievoze cez Moravu. Prví sovietski vojaci vstúpili do obce 10. apríla asi o 16. hodine. V boji o prechod rieky Moravy padlo celkovo 19 vojakov Červenej armády, z toho traja dôstojníci. Ich totožnosť bola známa len čiastočne. Boli spolu pochovaní v parku pred kostolom.
Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce Kopčany sovietskou armádou je na viacúčelovej budove, kde sídli obecný úrad i pošta. Budova bola do užívania odovzdaná v roku 1975. Pamätná tabuľa, ktorá sa odhaľovala asi v roku 1971, bola dovtedy umiestnená pravdepodobne na pôvodnejšej budove MNV. V obci sa nachádza aj pomník padlým červenoarmejcom postavený na mieste, kde boli pochovaní v spoločnom hrobe.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20.. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany – nedatované, str. 22, 23

Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Kopčany
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Dom rodičov T. G. Masaryka, Kopčany
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany

Kamerové systémy