Začiatkom roku 1945 prišli do obce nemeckí a maďarskí vojaci, ktorí sa ubytovali v škole. Bezprostredne pred príchodom frontu prišli ďalšie jednotky vrátane Vlasovcov. Obyvatelia obce v tom čase sa už väčšinou ukryli vo vinohradoch. Keď 9. apríla prišli sovietski vojaci, v obci prebehli pouličné boje, po ktorých Nemci ustúpili na Koválovec. Predtým však vyhodili do povetria most na kraji obce.

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Červenou armádou bola odhalená asi v roku 1971 na jednopodlažnej budove kultúrneho domu, v ktorej v tej dobe sídlil miestny národný výbor. Keď v roku 2009 budovu zatepľovali, pamätnú tabuľu už na jej fasádu nevrátili, ale o niekoľko rokov neskôr ju umiestnili na železný rám pred budovou.

 

Kamerové systémy