Počas prechodu frontu 2. svetovej vojny prebiehali v okolí Brodského ťažké boje vzhľadom na blízkosť rieky Moravy, ktorú nemecká armáda využila ako prirodzenú prekážku pred postupom Červenej armády. V obci počas oslobodzovacích bojov a následného ostreľovania zhorela stovka domov a stodôl, zahynulo niekoľko obyvateľov a v chotári padlo približne 250 vojakov Červenej armády.
Pamätná tabuľa oslobodenia obce Červenou armádou je zo série, ktorá sa v obciach bývalého Senického okresu osadila okolo roku 1971. Bývala umiestnená pri pomníku padlých, aj keď to asi nebolo pôvodné miesto jej osadenia. Po renovácii pomníka (medzi rokmi 2015-2019) tu už tabuľu neosadili.

 

Kamerové systémy