Oldřich Dvořák (1923) sa narodil v Trenčíne v rodine českého železničiara. Po vzniku Slovenského štátu rodina musela opustiť Slovensko a odsťahovala sa do Brna. Oldřich v roku 1940 utiekol z krajiny, dobrodružnou cestou cez Bejrút sa dostal až do Anglicka ako príslušník čsl. armády v zahraničí. Absolvoval parašutistický výcvik a 18. apríla 1942 bol vysadený pri obci Požáry s materiálom pre odbojové hnutie. Následne bol poverený úlohou radistu, po odhalení sa krátko ukrýval u rodičov v Brne. Jeho posledným útočiskom sa stal majer v Kobylanoch pri Radošovciach, kde sa vydával za študenta. Po vyzradení ho 9. júla 1942 prenasledoval oddiel žandárov z Holíča, Skalice a Radošoviec spolu s príslušníkmi Hlinkovej gardy z Vlčkoviec. Pri prenasledovaní bol postrelený, v beznádejnej situácii sa sám zastrelil pri potoku na poli Vlčí dol. Jeho identita bola v tom čase neznáma, na radošovskom cintoríne bol pochovaný na obecné náklady. Pri úradnom šetrení ho ešte v tom roku z posmrtnej fotografie identifikovala jeho nevlastná sestra zo Žiliny. Po 2. svetovej vojne pátrala po Oldřichovom osude matka. Navštívila známe adresy, kadiaľ syn prechádzal, aj Radošovce a v roku 1948 zariadila exhumáciu hrobu. Nanovo ho pochovali s vojenskými poctami na ústrednom cintoríne v Brne.
Iniciátorom pomníka pre Oldřicha Dvořáka bol gbelský kronikár Miroslav Čárský. Ešte v roku 2018, krátko po vzniku pomníka výsadkárskej skupine ZINC v Gbeloch, sa obrátil na nadšenca pre vojenskú históriu Libora Tomana z Ratíškovíc. Libor Toman, podobne ako v Gbeloch, pripravil realizáciu aj ďalšieho pomníka v spolupráci s priateľmi z Ratíškovíc. Pomník odhalili na ceste pri Kobylanoch 3. júna 2022 za prítomnosti priateľov vojenskej histórie z Čiech a starostov okolitých obcí. Požehnal ho ratíškovický rímsko-katolícky farár Jiří Čekal. Pylón pre pomník zaobstarali na svoje náklady Libor Toman, Radim Antoš, Pavel Hnilica, Vladimír Dobeš, pamätnú tabuľu venoval Pavel Gajdík.

Miroslav Čársky: Posledných deväť dní, 25. 12. 2011, in: ezahorie.sk;
Radim Šťastný: Československý parašutista Oldřich Dvořák v Radošovcích, in: Ratíškovický Zvon 3/2022, str. 4

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy