Súčasťou pomníka padlých v obci je aj pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z Radošoviec. Je na nej zaznamenaných päť vojakov z fotomedailónmi. Z nich bratia Štefan a Tomáš Kudláč sú pochovaní na cintoríne v obci v spoločnom hrobe. Vojak slovenskej armády Tomáš Hluchý zahynul 12. mája 1942 na východnom fronte. V oddelenej časti tabule je menoslov obetí z radov civilistov. Matúš Mikula a Štefan Sasinek, ktorí majú v obci spoločnú pamätnú tabuľu, zahynuli po ostreľovaní obce, takisto ako deti Vlasta Kubová a Anton Kuba. Ďalšou obeťou bol Jozef Mikula, ktorý viezol na Moravu na rebrináku náklad pre sovietskych vojakov a Vendelín Morávek, ktorého počas mlatby v lete zastrelil v hádke sovietsky vojak.

OBETIAM DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 1939-1945

   PADLÝM NA BOJISKÁCH   
MIKULA MATÚŠ ml.
1915 - 1946
HLUCHÝ TOMÁŠ
1919 – 1942
KUDLÁČ ŠTEFAN
1918 – 1945
KUDLÁČ TOMÁŠ
1921 – 1945
SLOBODA ALOJZ
1922 – 1945

PRI PRECHODE FRONTU    
                        OBCOU
SASINEK ŠTEFAN              
                    1898 – 1945
MIKULA MATÚŠ 1896 – 1945
MORÁVEK VENDELÍN           
                    1903 – 1945
MIKULA JOZEF  1896 – 1945
KUBOVÁ VLASTA               
                    1938 – 1945
KUBA ANTON    1934 – 1945

 

Občania Radošoviec dali po skončení vojny zhotoviť kríž vo vinohradoch, ako vďaku za ochranu pred frontovým ohrozením.

Felix Pobuda: Vinohrady - útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 20

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy