V roku 1946 bol pomník padlých v obci opravený a doplnený o novú dvojdielnu pamätnú tabuľu mužov z Radimova, padlých v dobe 2. svetovej vojny. Obnovu pomníka vykonal a tabuľu zhotovil kamenár Tesar z Chropova (zdroj: Pamätná kniha obce Radimov 1934 - 1961, str. 198).

 

IZIDOR VANEK
* 1922 + 1945

LADISLAV MOLEK
* 1923 + 1944

LADISLAV ANDEL
* 1907 + 1944

JOSEF FELDMAN
* 1919 + 1943

MICHAL MASÁRYK
* 1901 + 1945

JAN VAŠEK
* 1930 + 1945

 

  • Izidor Vanek (*22.7.1922) sa v roku 1943 v radoch Slovenskej armády dostal na východný front. Nevieme, či zbehol, alebo bol zajatý. V Jefremove 17. januára 1944 vstúpil do radov formujúceho sa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, bojoval v radoch 2. tankového práporu 1. čs. samostatnej tankovej brigády. V hodnosti slobodníka padol na území Poľska pri obci Wilchwy (súčasť mesta Wodzisław Śląski), tam bol aj pochovaný. Zomrel na následky zranenia 27. marca 1945 (zdroj: svobodník Izidor Vanek, in: vets.cz).
  • V októbri 1943 bol povolaný do Slovenskej armády Ladislav Molek, v roku 1944 prešiel na stranu povstalcov. Padol 6. októbra 1944 ako príslušník 1. čs. armády na Slovensku na Skalke pri Kremnici, tam bol aj pochovaný. Molekove telesné pozostatky boli 7. novembra 1945 prevezené do rodnej obce a pochované v samostatnom hrobe na starom cintoríne (zdroj: Pamätná kniha obce Radimov 1934 - 1961, str. 190).
  • Ladislav Andel (*1907) padol 15. októbra 1944 pri Kozelníku. Je pochovaný v samostatnom hrobe na cintoríne v Banskej Belej (zdroj: Banská Belá: Hrob Ladislav Andel, in: vets.cz).
  • Jozef Feldman (*1919, Feldmann) padol 17. februára 1943 na východnom fronte v hodnosti strelníka Slovenskej armády. Ako miesto smrti je uvedený polostrov Kosa Čuška v Azovskom mori (zdroj: Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia, in: upn.gov.sk).
  • Obyvatelia obce Michal Masaryk (*1901) a Ján Vašek (*1930) zahynuli pri prechode frontu 9. apríla 1945 (zdroj: Pamätná kniha obce Radimov 1934 - 1961, str. 194).

 

Vitalij Nikolajevič Antropov († 1945), Radimov
Pomník padlých, Radimov
Oslobodenie Červenou armádou, Radimov
Kamerové systémy