Dvojdielnu tabuľu so zoznamom obetí 2. svetovej vojny z obce umiestnili niekedy po roku 1945 na pomník padlých. Mená sú opatrené aj fotomedailónmi.

 

IZIDOR VANEK

* 1922 + 1945

LADISLAV MOLEK

* 1923 + 1944

LADISLAV ANDEL

* 1907 + 1944

JOSEF FELDMAN

* 1919 + 1943

MICHAL MASÁRYK

* 1901 + 1945

JAN VAŠEK

* 1930 + 1945

 

Na príkostolnom cintoríne v obci je pochovaný Ladislav Smolek, ktorý padol 6. októbra 1944 v boji na Skalke pri Kremnici. Na cintoríne má samostatný pomník.

 

Kamerové systémy