Donorom pamätnej tabule obyvateľom obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny je KDH. Tabuľa je umiestnená na kríži z roka 1904 pred popudinským kostolom.

 

PADLÝM V II. SVET. VOJNE

CALETKA FLORIAN

CALETKA JÁN

JURÁČEK JÁN

JURKOVIČ ŠTEFAN

SPRUŠANSKÝ JÁN

TOKOŠ JÁN

TOKOŠ INOC

ŽÚREK ALOJZ

NEZNÁMY VOJAK

 

  • Alojz Žúrek zomrel v roku 1942 cestou na východný front pri nešťastnej udalosti, keď ho postrelil kamarát pri manipulácii so zbraňou.
  • Ján Sprušanský (* 1910, na tabuli je jeho meno zaznamenané chybne) bojoval ako vojak na strane SNP. Bol zajatý Nemcami, zahynul v zajateckom tábore v Klaidenbachu v marci 1945.
  • Štefan Jurkovič (* 10. 12. 1922) z Popudín narukoval do slovenskej armády v roku 1943, ale prešiel na stranu odboja počas SNP. Bol ranený a letecky odvezený na liečenie do Ľvova. Oslobodzovania Slovenska sa potom zúčastnil už ako vojak pešej brigády 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Bol ťažko ranený 31. marca 1945 pri Jalovci neďaleko Liptovského Mikuláša a 2. apríla zomrel v nemocnici vo Vyšných Hágoch. Pochovaný je na vojenskom cintoríne v Štôle.
  • 23-ročný Ján Tokoš z Močidlian padol 9. septembra 1944. Je pochovaný na cintoríne v obci Malé Kršteňany.
  • Rotný Ján Juráček z Popudín bol ako záložník povolaný do armády a dislokovaný do Maďarska, kde pri Rajke padol pri ústupe pred Červenou armádou.
  • Obyvatelia Popudín Ján Caletka a Florián Caletka zahynuli pri ostreľovaní už oslobodenej obce granátom z mínometu.
    Vojak slovenskej armády Inocent Tokoš (*1920) z Močidlian zahynul 11. septembra 1942 na východnom fronte.
    V zozname padlých vojakov slovenskej armády na východnom fronte je evidovaný aj František Kostráb (*1919) z Močidlian, ktorý zahynul 13. marca 1942. Jeho meno sa na pamätnej tabuli nenachádza.

 

Martin Hoferka: Popudinské Močidľany od roku 1850 do súčasnosti, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 96, 97, 98, 104;

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 - august 1944) in: www.upn.gov.sk

Kamerové systémy