Autormi pomníka nenarodeným deťom v Gbeloch sú maliar Martin Činovský a architektka Magdaléna Mizeráková. M. Činovský je autorom výtvarného prvku pomníka, ktorý pripravil podľa ideového obsahu viacerých symbolov.
Škrupina vajíčka predstavuje zárodok nového života,
hniezdo - symbol domova.
Horiaca sviečka vraví,
že nový život sa nenaplnil,
nemohla sa otvoriť kniha života,
symfónia sa nezahrala,
ale predčasne,
o päť minút dvanásť,
sa duša vzniesla do výšin nebeských.
M. Mizeráková architektonicky pripravila výber kameňa, technické stvárnenie výtvarnej zložky gravírovaním na kamennej tabuli a umiestnenie pomníka na cintoríne.
Pomník spolu odhalili odstupujúci primátor mesta Jozef Hazlineger a M. Činovský 9. októbra 2022.

Infopanel pri pomníku

Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely

Kamerové systémy