Radošovčania Matúš Mikula (1896 - 1945) a Štefan Sasinek (1898 - 1945) zahynuli v obci počas prechodu frontu 2. svetovej vojny. O nešťastnej udalosti je záznam v hasičskej zápisnici, ktorý zverejnil F. Pobuda. Dňa 8. a 9. apríla 1945 bola obec silne ostreľovaná vojakmi Červenej armády. V kryte pod Neugebauerovým (Šalamúnovým) hostincom boli ukrytí viacerí chlapi. Okolo deviatej hodiny 9. apríla vyšli von Š. Sasinek a M. Mikula. Keď sa vracali, utekali cez námestie a zasiahli ich črepiny míny len niekoľko metrov od krytu. Na budove na námestí im odhalili pamätnú tabuľu. Ich mená sú zaznamenané aj na pamätnej tabuli padlých obyvateľov Radošoviec (v 2. svetovej vojne) umiestnenej na pomníku padlých.

Felix Pobuda: Vinohrady – útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 19

Ľudmila Pajdušáková (1916 - 1979), Radošovce
Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Kamerové systémy