Martin Čulen, rodák z Brodského, začal a ukončil kariéru ako rímskokatolícky kňaz, ale známym sa stal pre svoje pedagogické pôsobenie. Po vysvätení za kňaza (13. december 1848) strávil krátky čas na kaplánskych miestach v Majcichove a Veľkých Levároch. Po štúdiu na viedenskej univerzite nastúpil v roku 1852 ako gymnaziálny profesor do Banskej Bystrice. V roku 1856 bol preložený do Bratislavy, kde popri roli pedagóga vykonával aj kazateľskú činnosť v kostole sv. Trojice. V roku 1859 ho viedenská vláda vymenovala za riaditeľa gymnázia v rumunskom Satu Mare. O tri roky neskôr sa na žiadosť biskupa Štafana Moysesa vrátil ako riaditeľ na katolícke gymnázium do Banskej Bystrice, ktoré sa v tom čase Moysesovou zásluhou kreovalo ako slovenská škola. Po intervencii maďarských kruhov Čulena preložili na levočské gymnázium a v roku 1868 penzionovali. Následne ale ešte zorganizoval založenie nižšieho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom, ktorého bol riaditeľom až do jeho zrušenia v roku 1874. Ďalšie obdobie strávil ako farár v Čake, kde zomrel a je pochovaný.
V Brodskom na rodnom dome Martina Čulena cirkevné a národné spolky odhalili pamätnú tabuľu 28. mája 1933.

 

Konštantín Čulen: Brodské, bez vydavateľských údajov, str. 114

Kamerové systémy