Narodil sa v Skalici, zomrel v Bratislave a pochovaný je v Skalici, pod spoločným rodinným náhrobníkom, zhotovenom podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. V roku 1891 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1899 bol farárom v Skalici. Iniciátor vytvornenia SNR v roku 1918 podpísal Martinskú deklaráciu. Od roku 1921 bol kanonikom, v rokoch 1923 až 1929 primátorom Bratislavy, od roku 1930 pôsobil ako farár v Bratislave. Počas 2. svetovej vojny sa stiahol z verejného života. 

Na Námestí Slobody v Skalici Ľ. Okánikovi 5. novembra 2009 Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja a Stanislav Chovanec, primátor Skalice odhalili bronzovú sochu. Odhalenie sa konalo na záver jednodňového spomienkového podujatia, v rámci ktorého bol v meste aj seminár o jeho živote a diele. Autorom sochy je Vladimír Plekanec, výtvarník a reštaurátor.

-dra-: Spomienkové podujatie na ThDr. Ľudovíta Okánika, in: Záhorie 6/2009, str. 24-26

Blízke pamätníky

Kamerové systémy