Narodil sa v Skalici, zomrel v Bratislave a pochovaný je v Skalici, pod spoločným rodinným náhrobníkom, zhotovenom podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. V roku 1891 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1899 bol farárom v Skalici. Iniciátor vytvornenia SNR v roku 1918 podpísal Martinskú deklaráciu. Od roku 1921 bol kanonikom, v rokoch 1923 až 1929 primátorom Bratislavy, od roku 1930 pôsobil ako farár v Bratislave. Počas 2. svetovej vojny sa stiahol z verejného života. 

Na Námestí Slobody v Skalici Ľ. Okánikovi 5. novembra 2009 Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja a Stanislav Chovanec, primátor Skalice odhalili bronzovú sochu. Odhalenie sa konalo na záver jednodňového spomienkového podujatia, v rámci ktorého bol v meste aj seminár o jeho živote a diele. Autorom sochy je Vladimír Plekanec, výtvarník a reštaurátor.

-dra-: Spomienkové podujatie na ThDr. Ľudovíta Okánika, in: Záhorie 6/2009, str. 24-26

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy