Ľudovít Novák, jazykovedec a slavista, sa narodil v Skalici. Stál pri vzniku SAVU, predchodkyne Slovenskej akadémie vied. Po roku 1948 bol zaznávaný, znemožnené mu bolo vykonávať pedagogickú činnosť, čiastočnej rehabilitácie sa dočkal po roku 1968.

Pamätnú tabuľu jednoduchého tvaru Ľ. Novákovi odhalili v Skalici na dome na Potočnej ulici. Jej autorom je sochár a reštaurátor Ján Patka. V roku 2008 mesto udelilo jazykovedcovi čestné občianstvo.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy