Na uhorský tón nastúpil v roku 1342 po svojom otcovi Karolovi Róbertovi. V Pécsi založil prvú univerzitu na území Uhorska, v Marianke založil kláštor. Ľudovít I. podpísal 6. októbra 1372 udelenie výsady slobodného kráľovského mesta pre Skalicu. Skalici bol tým umožnený rozvoj, ktorým sa potom dostala do spoločnosti najvýznamnejších miest na Slovensku.

Bronzovú sochu panovníka v nadživotnej veľkosti na námestí v Skalici odhalili 6. januára 2008 spoločne podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a primátor Skalice Stanislav Chovanec. Socha Ľudovíta I., ktorý v ruke drží výsadné listiny pre Skalicu, je dielom akademického sochára Vladislava Plekanca. Tabuľa na postamente zaznamenáva práve inkriminovaný letopočet 1372.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy