Ľudmila Pajdušáková bola známa astronómka, narodená v Radošovciach. V rokoch 1958 až 1979 bola riaditeľkou Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Objavila päť nových komét, jej meno nesie aj asteroid, objavený Antonínom Mrkosom po jej smrti.
Pri príležitosti stého výročia narodenia bola Ľ. Pajdušákovej 29. júna 2016 v Radošovciach pri kostole odhalená pamätná tabuľa. Venovala ju obec. Jej autorom je radošovský rodák Milan Mikula, autorkou textu na nej je Marcela Heglasová. Samotný akt odhalenia vykonali Ivan Hrček so synom Slavom (syn a vnuk Ľ. Pajdušákovej). Tabuľu zhotovila kamenárska firma z Myjavy.

Použitá literatúra: Vojtech Rušín: Astronómka Ľudmila Pajdušáková, in: www.sav.sk

Obetiam 2. svetovej vojny, Radošovce
Oslobodenie Červenou armádou, Vieska
Oslobodenie Červenou armádou, Radošovce
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Radošovce
Pomník padlých, Radošovce
Matúš Mikula - Štefan Sasinek, Radošovce
Kamerové systémy