Nad riečkou Chvojnicou na prístupovej ceste do Trnovca bol v roku 1843 postavený klenbový tehlový most. V roku 1987 ho poškodila povodeň tak, že ho bolo nutné zboriť a na jeho mieste postaviť v roku 1991 nový železobetónový most. Na pamäť starého mosta bol súčasne zhotovený nerezový pamätník, do ktorého telesa bol vložený zakladateľský kameň starého mosta s vyrytým letopočtom jeho vzniku.

 

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Trnovec
Oslobodenie Červenou armádou, Trnovec
Imrich Kotvan (1910 - 1984), Trnovec
Kamerové systémy