Na budove rímsko-katolíckej fary je pamätná tabuľa venovaná osobnostiam vysväteným za rímsko-katolíckych kňazov, ktorí v Skalici žili a pracovali, prípadne sa tam narodili. Niektoré mená na tabuli neboli odpočiatku a boli vytesané dodatočne (Černoch, Šátek, Buchta, Bránecký). Meno Ľudovíta Horvátha na nej pribudlo v roku 2017.

 

 • Ján Černoch (1852 - 1927), rodák zo Skalice, sa stal v roku 1913 ostrihomským arcibiskupom a neskôr kardinálom.
 • František Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914) bol najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia.
 • Ľudovít Okánik (1869 - 1944), rodák zo Skalice, pôsobil aj v politike. V rokoch 1923 až 1929 bol bratislavským starostom. Zomrel v Bratislave ako kanonik, ale pochovaný je v Skalici.
 • Emanuel Jozef Cubínek (1913 - 1965) pôsobil v Skalici ako študent aj ako farár. Prekladal klasiku z chorvátskeho jazyka a španielčiny, bol farárom vo Svätom Jure pri Bratislave, kde sa stal obeťou doteraz nevyjasnenej vraždy.
 • Pavel Blaho st. (1844 - 1938), rodák zo Skalice, bol farárom na rôznych miestach Záhoria. Zomrel ako kanonik v Bratislave.
 • Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874) za účasť v protimaďarskom odboji v roku 1848 bol pár mesiacov vo väzení. V Skalici pôsobil ako kaplán od roku 1850 do 1852. Vynikol ako redaktor a publicista.
 • Jozef Šátek (1910 - 1978) bol narodený a pochovaný v Skalici. Zaoberal sa regionálnymi dejinami Skalice a Bratislavy.
 • Ján Buchta (1922 - 1972), tajne vysvätený kňaz, sa narodil a zomrel v Skalici. Prekladal náboženskú literatúru. Jeho kultúrno-historické články so skalickou tematikou boli posmrtne publikované aj v súbornom vydaní.
 • Jozef Bránecký (1882 - 1962), rodák zo Skalice, bol autorom historických prozaických diel. 
 • Ľudovít Horváth (1907 - 1985), rodák zo Skalice, pôsobil na rôznych farách. V dobe nástupu socializmu bol odsúdený na desať rokov väzenia. Do pastoračnej služby sa mohol vrátiť až v dôchodkovom veku.

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy