J. Marečková sa narodila v Petrovej Vsi. Jej chudobní rodičia sa čoskoro presťahovali za prácou do Viedne. Vyrastala tu v ťažkých podmienkach s matkou a dvomi mladšími bratmi. Už ako šesťročná prišla o otca a neskôr aj o oboch bratov, ktorí padli na bojiskách 1. svetovej vojny. Vzdelanie mohla získať len vďaka altruistickej finančnej pomoci. V roku 1897 sa presťahovala do Budapešti, kde popri práci napísala prvé literárne práce v nemčine a neskôr v maďarčine. Väčšinou mali mravoučný charakter. Po vzniku ČSR sa usadila v Bratislave, kde začala vydávať periodikum Bratislavská pošta. V počiatku vychádzalo len v nemčine ako Bratislavaer Post. Významnejšie sa jej však na poli literárnom ani publicistickom nepodarilo presadiť. Pri práci použila viacero pseudonymov, z ktorých najznámejší je Puella Classica. Za najvýznamnejšie Marečkovej literárne dielo sa považujú dvojdielne Duchovné prúdy v našej republike. V rokoch 1936 až 1949 žila v Kopčanoch a záver života strávila v holíčskom domove sociálnych služieb. Ešte pri 70. narodeninách si na ňu spomenula kultúrno-spoločenská obec Československa, ale zomrela už úplne osamelá a na dlhú dobu zabudnutá. Až v roku 2000 si ju pamätnou tabuľou pripomenuli v Budapešti. J. Marečková je pochovaná na holíčskom cintoríne, kde jej Matica slovenská spolu s mestom dali postaviť v roku 2008 skromný pomník.
Petrova Ves dala postaviť spisovateľke Jozefíne Marečkovej malý pomník v tvare mohyly. Bol odhalený 1. septembra 2017 počas osláv 625. výročia prvej písomnej zmienky obci za prítomnosti členov miestnej samosprávy a Matice slovenskej. Zástupcovia obce sa pokúsili už asi na prelome tisícročí dať zhotoviť pamätnú tabuľu J. Marečkovej, ale celá záležitosť sa vtedy skončila nezdarom pre neserióznosť dodávateľa.

 

Peter Macho: Marečková alias Puella Classica, in: www.saske.sk;

Peter Brezina: Spisovateľka a novinárka Jozefína Marečková, 7. 6. 2018, in: www.zahorskemuzeum.sk

Kamerové systémy