J. Marečková sa narodila v Petrovej Vsi. Vyrastala v ťažkých podmienkach s matkou a dvomi mladšími bratmi, keď ako šesťročná prišla o otca. Prvé literárne práce začala písať v nemčine a neskôr v maďarčine. Väčšinou mali moralizujúci charakter. Po vzniku ČSR sa usadila v Bratislave, kde začala vydávať periodikum Bratislavská pošta. Významnejšie sa jej však na poli literárnom ani publicistickom nepodarilo presadiť. Za najvýznamnejšie Marečkovej literárne dielo sa považujú dvojdielne Duchovné prúdy v našej republike. Záver života strávila v holíčskom domove sociálnych služieb.

Jozefína Marečková bola pochovaná na cintoríne v Holíči. Jej hrob sa však do dnešných čias nezachoval. Holíčska organizácia Matice slovenskej bola hlavným iniciátorom akcie, keď si mesto Holíč pripomenulo spisovateľku Jozefínu Marečkovú zhotovením pamätnej tabule na cintoríne pri Floriánskej kaplnke. Slávnosť odhalenia sa konala 2. októbra 2009. Pamätnú tabuľu odhalili spoločne primátor mesta Zdenko Čambal a predseda miestneho odboru MS Pavol Mihál.

 

L. Novák: Odhalili pamätnú tabuľu Jozefíne Marečkovej, in: Holíčan 18/2009, str. 4

Kamerové systémy