Rodák z Gbelov bol za rímskokatolíckeho kňaza vysvätený v roku 1909. Pôsobil ako kaplán v Košiciach, neskôr ako farár v Širokom. Pôsobil aj ako učiteľ. Od roku 1925 až do smrti bol košickým biskupom. Angažoval sa v hnutí Pacem in terris, v roku 1955 bol vyznamenaný Radom republiky. V roku 1946 ho menovali Čestným občanom Gbelov.

Na budove fary v meste Gbely má J. Čársky osadenú bronzovú bustu označenú len menom bez sprievodného textu.

 

Kamerové systémy