Rodák z Gbelov bol za rímskokatolíckeho kňaza vysvätený v roku 1909. Pôsobil ako kaplán v Košiciach, neskôr ako farár v Širokom. Pôsobil aj ako učiteľ. Od roku 1925 až do smrti bol košickým biskupom. Angažoval sa v hnutí Pacem in terris, v roku 1955 bol vyznamenaný Radom republiky. V roku 1946 ho menovali Čestným občanom Gbelov.

Na budove fary v meste Gbely má J. Čársky osadenú bronzovú bustu označenú len menom bez sprievodného textu.

 

Nenarodeným deťom, Gbely
Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy