J. Čabelka sa narodil v Holíči. Bol profesorom SVŠT, jeho zásluhou vznikol Výskumný ústav zváračský v roku 1949, kde sa stal riaditeľom. Bol autorom 28 patentov, veľa publikoval v oblasti zváračstva, kde bol svetovou kapacitou. Pochovaný je v Bratislave spolu s manželkou na cintoríne v Slávičom údolí.

Školu na Bernolákovej ulici slávnostne premenovali 15. septembra 2011 na Strednú odbornú školu Jozefa Čabelku. Zároveň bola odhalená pamätná tabuľa J. Čabelkovi na priečelí školy.

 

Vladimír Uher: K nedožitým 85. narodeninám profesora Jozefa Čabelku, in: Záhorie 3/1995, str. 12-14

L. Novák: Ďalšia pocta holíčskemu rodákovi - SOŠ na Bernolákovej dostala čestný názov, in: Holíčan 15/2011, str. 1, 2

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy