J. Čabelka sa narodil v Holíči. Bol profesorom SVŠT, jeho zásluhou vznikol Výskumný ústav zváračský v roku 1949, kde sa stal riaditeľom. Bol autorom 28 patentov, veľa publikoval v oblasti zváračstva, kde bol svetovou kapacitou. Pochovaný je v Bratislave spolu s manželkou na cintoríne v Slávičom údolí.

Školu na Bernolákovej ulici slávnostne premenovali 15. septembra 2011 na Strednú odbornú školu Jozefa Čabelku. Zároveň bola odhalená pamätná tabuľa J. Čabelkovi na priečelí školy.

 

Vladimír Uher: K nedožitým 85. narodeninám profesora Jozefa Čabelku, in: Záhorie 3/1995, str. 12-14

L. Novák: Ďalšia pocta holíčskemu rodákovi - SOŠ na Bernolákovej dostala čestný názov, in: Holíčan 15/2011, str. 1, 2

Kamerové systémy