Rodák zo Skalice Jozef Agnelli Baránek bol rímsko-katolíckym kňazom. Už počas kaplánskej štácie v Holíči sa venoval pestovaniu poľnohospodárskych plodín. V roku 1844 sa stal farárom v Čároch a svojej záľube sa začal venovať vedecky. Obstaral si najmodernejšie nástroje, dopestoval novú odrodu zemiaka, na farských poliach mal obsiate liečivé rastliny a publikoval. Stal sa svetoznámym šľachtiteľom a výskumníkom. Na sklonku života odišiel do Holíča, kde zomrel a je pochovaný.
Jozef Agnelli Baránek má na budove rímskokatolíckej fary v Holíči pamätnú tabuľu, ktorú podľa datovania na samotnej tabuli odhalili v novembri 1970. Malý pamätník mu zhotovili aj v Čároch.

Kamerové systémy