Janko Blaho sa narodil v Skalici, pochovaný je na rímsko-katolíckom cintoríne v Skalici. Pôsobil dlhodobo na scéne SND ako sólista opery. Interpretoval aj ľudovú hudbu. Zozbieral množstvo ľudových piesní zo záhorského regiónu, ktoré boli vydané postupne v niekoľkých dieloch. Počas spomienkového podujatia na J. Blahu, 14. septembra 2001 mu bola v Skalici na dome za Hájkom a pod vinohradníckymi búdami odhalená pamätná tabuľa. Odhalil ju primátor Skalice Michal Srholec. Jej autorom je akademický sochár Tibor Bártfay.

Viera Drahošová: Skalické dni 2001, in: Záhorie 5/2001, str.21

Blízke pamätníky

Kamerové systémy