Ján Stašek (1864 – 1931) sa narodil a zomrel v Holíči. V roku 1887 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pôsobil na kaplánskych miestach v Šúrovciach, Banskej Štiavnici, Gajaroch, Sološnici a od roku 1922 na svoju vlastnú žiadosť v Holíči. Požiadal o povolenie opraviť pol druhého storočia zanedbaný kostol Božského srdca v Holíči a keď ho dostal, testamentom odkázal holíčskej rímskokatolíckej cirkvi celý svoj majetok a pozemok na udržiavanie kostola ako základinu. Nedočkal sa realizácie svojho zámeru, pretože koncom nasledujúceho roka zomrel.

Opravený kostol bol 15. augusta 1942 posvätený a zasvätený Božskému srdcu za účasti prezidenta Jozefa Tisu. V predsieni kostola je pamätná tabuľa venovaná Jánovi Stašekovi a dňu posviacky obnoveného kostola.

 

Použitá literatúra: ??: Stašek Ján, in: Holíčan 17/2009, str. 6

 

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy