Ján Stašek (1864 – 1931) sa narodil a zomrel v Holíči. V roku 1887 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Pôsobil na kaplánskych miestach v Šúrovciach, Banskej Štiavnici, Gajaroch, Sološnici a od roku 1922 na svoju vlastnú žiadosť v Holíči. Požiadal o povolenie opraviť pol druhého storočia zanedbaný kostol Božského srdca v Holíči a keď ho dostal, testamentom odkázal holíčskej rímskokatolíckej cirkvi celý svoj majetok a pozemok na udržiavanie kostola ako základinu. Nedočkal sa realizácie svojho zámeru, pretože koncom nasledujúceho roka zomrel.

Opravený kostol bol 15. augusta 1942 posvätený a zasvätený Božskému srdcu za účasti prezidenta Jozefa Tisu. V predsieni kostola je pamätná tabuľa venovaná Jánovi Stašekovi a dňu posviacky obnoveného kostola.

 

Použitá literatúra: ??: Stašek Ján, in: Holíčan 17/2009, str. 6

 

Kamerové systémy