Objaviteľ ropných ložísk J. Medlen sa narodil a zomrel v Gbeloch. Po návrate z vojenskej služby sa oženil, ale manželka sa od neho odsťahovala pre jeho čudácke správanie spojené so stihomamom. Bol to však človek s technickým nadaním. V roku 1910 predal roztrúsené kúsky pozemkov, ktoré zdedil po rodičoch a za 1500 zlatých si potom kúpil močaristú parcelu za železničnou traťou. Vykopal na nej hlboké melioračné kanály. Na pozemku si postavil dielňu - stodolu s kruhovým pôdorysom. V nej si zhotovil stroj, niekedy sa hovorí, že to bol pokus o perpetuum mobile. Na kanáloch vybadal prebublávanie plynu a čoskoro zistil, že je plyn horľavý. Z pozemku ku dielni, v ktorej mal vyhňu, si vybudoval jednoduchý plynovod, ktorý zaústil do horáka vlastnej konštrukcie. Plyn používal na vyhrievanie počas zimy na prelome rokov 1912-1913. Potom mu v dielni, umiestnenej 30 metrov od železničnej trate, plyn explodoval a časti strechy odnieslo až na trať. Medlenovi sa pri explózii nič vážne nestalo, prišiel len dočasne o sluch. Úradné vyšetrovanie urýchlil štátny záujem o prípadné ložiská ropy. Geológovia ich čoskoro potvrdili. Už prvý vrt, spustený 23. októbra 1913, našiel ropu i zemný plyn. Medlenovi chcel štát najprv pozemky vyvlastniť a pre jeho nesúhlas ho aj trikrát väznili. Nakoniec však nejaké peniaze za pozemky predsa len dostal. Keď sa rozpútala 1. svetová vojna, Medlen ignoroval všetky predvolania na odvodovú komisiu, kde ho nakoniec priviedli žandári. Po návrate z vojny sa neúspešne pokúšal svoje bývalé pozemky získať späť.

Gbely dali J. Medlenovi zhotoviť v roku 1997 pomník z lomového kameňa v malom parku na Naftárskej ulici. Na kameni bola Medlenova bronzová busta a malá pamätná tabuľa. Tá čoskoro zmizla zásluhou vandalov alebo zberačov kovov. Bol na nej nápis JÁN MEDLEN 1870-1944 OBJAVITEĽ ROPY. Autorom busty bol sochár Vojtech Farkaš.

 

??: Príbeh Jána Medlena, dostupné na www.sazp.sk

Nenarodeným deťom, Gbely
Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy