Rodák z Gbelov Ján Juriga bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza v roku 1829. Ako kaplán pôsobil v Borskom Svätom Jure, Moravskom Svätom Jáne, farárom bol v Lakšárskej Novej Vsi a od roku 1860 v Borskom Svätom Jure. Od roku 1869 bol ostrihomským kanonikom. Bol vo vedení Spolku svätého Vojtecha od jeho založenia, odtiaľ odchádza na vlastnú žiadosť v roku 1886 z funkcie druhého predsedu. Rodnej obci zakúpil budovu pre školské účely.

Pamätnú tabuľu Jánovi Jurigovi v Gbeloch odhalil bojnický prepošt Karol A. Medvecký 6. júla 1930. V uvedenom roku odhaľoval Spolok svätého Vojtecha viacero pamätných tabúľ svojim zakladateľom pri príležitosti 60. výročia existencie spolku. Pamätnú tabuľu na ulici Obrancov mieru dnes zakrýva rad vyrastených tují.

 

Štefan Hanakovič: Dejiny Spolku svätého Vojtecha, Trnava 2005, str. 245

Nenarodeným deťom, Gbely
Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy