Ján Ďurovič bol vysvätený za evanjelického kňaza v roku 1918. V rokoch 1942 až 1952 prednášal na evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe hymnológiu a cirkevnú literatúru. Bol farárom vo Važci, odtiaľ prešiel na farárske miesto v Skalici v roku 1925, na ktorom zotrval až do smrti. Bol evanjelickým literárnym historikom, zostavil aj príležitostné tisky z prostredia skalických evanjelikov. Je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Skalici.

Pamätnú tabuľu J. Ďurovičovi odhalili na budove evanjelickej fary v Skalici 16. augusta 1970.

 

Pavel Proksa: Pri storočnici ThDr. Jána Ďuroviča, in: Záhorie 6/1994, str. 18

Blízke pamätníky

Kamerové systémy