Ján Černoch sa narodil v Skalici. Od roku 1913 bol ostrihomským arcibiskupom, od nasledujúceho roku kardinálom. V rokoch 1901 až 1910 bol poslancom Uhorského snemu za Skalicu. Rodné mesto podporil v núdzových rokoch svetovej vojny, v roku 1916 založil preň fundáciu 10 tisíc korún, okrem toho daroval Skalici 4 tisíc korún a dva vagóny osiva. Neprivítal však vznik Československa, pre indiferentný postoj k slovenskému národu v závere života ho medzi významné slovenské osobnosti zaraďovali sporadicky.

Pamätnú tabuľu dala J. Černochovi zhotoviť rodina Mäsiarová, ktorá tým napravila skutočnosť, že ostrihomský arcibiskup a kardinál sa nedostal do menoslovu významných študentov skalického gymnázia, ktorý je na pamätnej tabuli na gymnáziu od roku 1965.

 

Jozef Šátek: Od historických začiatkov do roku 1918, in: Skalica, Skalica 1992, str. 55

Blízke pamätníky

Kamerové systémy