Ján Černoch sa narodil v Skalici. Od roku 1913 bol ostrihomským arcibiskupom, od nasledujúceho roku kardinálom. V rokoch 1901 až 1910 bol poslancom Uhorského snemu za Skalicu. Rodné mesto podporil v núdzových rokoch svetovej vojny, v roku 1916 založil preň fundáciu 10 tisíc korún, okrem toho daroval Skalici 4 tisíc korún a dva vagóny osiva. Neprivítal však vznik Československa, pre indiferentný postoj k slovenskému národu v závere života ho medzi významné slovenské osobnosti zaraďovali sporadicky.

Pamätnú tabuľu dala J. Černochovi zhotoviť rodina Mäsiarová, ktorá tým napravila skutočnosť, že ostrihomský arcibiskup a kardinál sa nedostal do menoslovu významných študentov skalického gymnázia, ktorý je na pamätnej tabuli na gymnáziu od roku 1965.

 

Jozef Šátek: Od historických začiatkov do roku 1918, in: Skalica, Skalica 1992, str. 55

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy