Ján Amos Komenský, biskup Jednoty bratskej, z poverenia synody v poľskom Lešne vykonal v roku 1650 vizitačnú cestu v zboroch Jednoty bratskej v Uhorsku. V Skalici počas vizitácie posvätil zborový dom Jednoty bratskej a ordinoval zároveň nového seniora Jána Chodníčka. V rokoch 1650 až 1654 bol v službách kňažnej Zuzany Lórantfiovej v Sárospataku a tak Slovenskom prechádzal častejšie. Veľkú časť života prežil v Lešne, od roku 1656 žil v Amsterdame. Napísal rad vysoko hodnotených didaktických prác.
V literatúre je často nesprávne uvedené, že pomník Jána Amosa Komenského v Skalici dal postaviť miestny odbor Matice slovenskej. V skutočnosti bol postavený organizačnou zásluhou okresného školského inšpektora Jána Obetka, ktorý popri rade celospoločenských funkcií zastával aj post predsedu skalickej organizácie MS. V roku 1923 usporiadal v Skalici celoslovenský nostrifikačný kurz učiteľov a v krátkej nasledujúcej dobe zorganizoval exkurziu pedagógov do Hoříc, kde pôsobila kamenárska škola. Od riaditeľa školy dostal do daru Komenského bustu s podmienkou, že si v Hořiciach objedná aj jej podstavec. Busta v tom čase ešte tiež nebola vytesaná. Podstavec so zástenou v podobe otvorenej knihy dal Obetko zhotoviť u kamenára Budinského. Náklady naň uhradil z poplatkov učiteľov za spomenutý nostrifikačný kurz, bolo to asi 4 tisíc korún, peniaze z neho na podobný účel mohol použiť podľa vlastného uváženia. Učitelia z Hoříc pri recipročnej návšteve priviezli do Skalice bustu s podstavcom, pricestoval s nimi aj montér, ktorý pomník inštaloval v parku na námestí. Dopravu a inštaláciu pomníka uhradilo mesto Skalica. Komenského pomník a súbežne aj pamätnú tabuľu na rodnom dome F. V. Sasinka odhalili v Skalici 1. mája 1926.
V decembri 1938 pred voľbami politickí výtržníci Komenského bustu z pomníka zrazili. Mesto následne pomník darovalo evanjelickej cirkvi. Evanjelici odložili bustu do veže pri svojom kostole a podstavec zostal na mieste, ale po výzve magistrátu v roku 1942 aj ten odniesli, inak by ho mesto nechalo zdemolovať. V roku 1947 pri 150. výročí evanjelického chrámu bola upravená aj príkostolná záhrada, do ktorej bol pomník Komenského nanovo osadený. Podstavec bol po drobnej oprave použitý pôvodný, bustu objednali v Hořiciach novú. Znovupostavenie pamätníka stála vtedy vyše 9 tisíc korún, 5 tisíc z nich uhradil Okresný národný výbor. Práce na jeho obnove vykonala firma Vanďura. V roku 1991 dalo mesto Skalica na pomník zhotoviť opäť novú bustu. Vyrobil ju sochár Ladislav Šichman ako kópiu podľa pôvodnej predlohy.
Komenského pamiatke venovali skalickí evanjelici aj zvonicu, ktorú si pristavili k tolerančnému chrámu v roku 1937. Na jej prízemí je odložená jedna z dvoch pôvodnejších Komenského búst.

 

Tri roky Matice slovenskej 1924-1926 (zost. Štefan Krčméry), Martin, str. 187;
Ján Obetko: Rozpomienky, Bratislava 1945, str. 99-102;
Ján Ďurovič: Eben - Ezer 1797-1947, Skalica 1948, str. 16;
Ondrej Koč:: Ponovembrová aktivita, in: Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici, Skalica 1997, str. 73

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy