Trnovecký rodák Imrich Kotvan bol literárnym historikom. Venoval sa bernolákovskému obdobiu a dokumentovaniu inkunábulí. Zomrel v Bratislave, ale pochovaný je v rodnej obci.

V roku 1994 bola Imrichovi Kotvanovi na budove obecného úradu v Trnovci odhalená pamätná tabuľa.

 

Kamerové systémy