Krátko pred deportáciami do koncentračných táborov v roku 1942 žilo v Holíči 365 židov. Po vojne sa ich vrátilo asi 30. V roku 1949 sa väčšina z nich vysťahovala do Izraela. Po vojne sa tak na krátky čas mohla obnoviť aj funkcia cintorína. Rodiny si pripomínali svojich členov, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov a ich mená dali symbolicky vytesať na existujúce náhrobky.


Na zvalenom náhrobníku Josefa Kohna (1855 - 1932) a jeho manželky Kathariny rodenej Weiss, ktorý zhotovil kamenár Weissmann zo Skalice, bolo zo zadnej časti zaznamenaných ďalších 13 mien členov z príbuzných rodín, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Pri mene manželky narodenej 1. mája 1857 je uvedený dátum smrti 23. október 1942.

 

IN MEMORIAM
Našim milým umučeným v koncentračných táboroch v Polsku

HERMANN KOHN
ROZALIA KOHNOVÁ ROD. HOHENBERGOVÁ
EMANUEL KOHN
TERÉZIA KOHNOVÁ ROD. WEINWURMOVÁ
ERIKA KOHNOVÁ
ALOIS NEUGEBAUER
KAROLÍNA NEUGEBAUEROVÁ ROD. KOHNOVÁ
DÁVID KOHN
HERMINA KOHNOVÁ ROD. NEUMANNOVÁ
HERTA KOHNOVÁ
TEODOR PÁTER
AMALIA PÁTEROVÁ ROD. KOHNOVÁ
GERTRUDA PÁTEROVÁ

1880 - 1944
1885 - 1944
1881 - 1942
1901 - 1942
1930 - 1942
1882 - 1942
1884 - 1942
1886 - 1942
1892 - 1942
1928 - 1942
1880 - 1944
1892 - 1944
1924 - 1944

 

Na ďalšom náhrobnom kameni, signovanom kamenárom L. Sternom z Bratislavy, je zaznamenaná pietna spomienka na členov rodiny Spitzer.

IN MEMORIAM


MAX SPITZER
narod. 8. 4. 1873, zomr. v r. 1942
ALFRED SPITZER
narod. 7. 6. 1908, zomr. v r. 1942
ALEXANDER SPITZER
narod. 10. 3. 1916, zomr. v r. 1942

 

Na náhrobnom kameni Moritza Kohna, ktorý zomrel 27. júna 1927 vo veku 46 rokov je zaznamenaná spomienka na Františku Kohnovú (4. august 1875 - 1942).

 

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy