Hospodárska kríza spôsobovala nezamestnanosť. V Kopčanoch bolo v roku 1931 takmer 170 nezamestnaných. Obec sa ju snažila zmierniť aj vyslaním deputácie do Prahy, snažila sa o rozbehnutie prác na hrádzach a mostoch Moravy. Robotníci zorganizovali 8. júna 1932 hladový pochod na Okresný úrad do Skalice. Bol to v poradí už druhý pochod, keďže na podobný sa vydali už 20. apríla toho roku. Boli posilnení aj nezamestnanými z Gbelov, Brodského a Kútov. Pri holíčskej bažantnici ich zastavili žandári s obuškami a keď protestný dav začal hádzať kamene, žandári začali strieľať a postrelili Jána Mituru z Kopčian. Zranené boli celkovo dve alebo tri protestujúce osoby a sedem žandárov. Zatknutí boli aj organizátori pochodu Ján Pekár a Robert Hrnčírik

Pamätnú tabuľu pripomínajúcu protestný pochod nezamestnaných robotníkov odhalili v roku 1960 na budove mestského úradu v Holíči. Autorkou bronzovej pamätnej tabule je akademická sochárka Alina Ferdinandy. Na tabuli je omylom zaznamenaný mesiac júl namiesto jún.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany 1992, str. 21

Ladislav Hubenák: K dejinám robotníckeho hnutia na slovensko-moravskom pohraničí (1918 - 1935), in: Slavín - historická ročenka 3/1969, str. 133, 135

Kamerové systémy