Herman Grünmandl vlastnil v Gbeloch dom s hostincom, ale rozhodol sa podnikať v inom obore a v roku 1905 založil tehelňu Pod Ostrým vrchom, v ktorej zamestnal miestnych obyvateľov. V roku 1936 sa aj s manželkou presťahoval do Bratislavy. Rodina po jeho smrti tehelňu aj dom v roku 1939 pred chystanými arizáciami židovských podnikov predala Konštantínovi Čárskemu a odsťahovala sa do Bratislavy. Pred obnovenými deportáciami židov v roku 1944 v Slovenskom štáte sa jej členovia vrátili do Gbelov ukryť, pretože Herman Grünmandl mal medzi domácimi obyvateľmi dobré meno.
Vnuk Hermana Grünmandla Haim Budín, vlastným menom Pavel Grünmandl, navštívil Gbely v novom tisícročí niekoľkokrát. Skontaktoval sa so známou miestnou osobnosťou Miroslavom Jureňom a spolu sa dohodli, že na dome zakladateľovi tehelne Hermanovi Grünmandlovi osadia pamätnú tabuľu. Tabuľa vypálená z gbelskej hliny, získanej priamo z jamy Grünmandlovej tehelne, bola odhalená 11. júna 2022. Graficky je na nej stvárnený variant Grünmandlovej tehliarskej značky, ktorou boli iniciály jeho mena HG.

Kristýna Peštová: Smrti ušli o chlp. Židovskú rodinu zachránila skromná rodina z Gbelov, 12. 7. 2022, in: myzahorie.sme.sk

Nenarodeným deťom, Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
1. ropný vrt, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy