Rodák zo Szegedu Gyula Juhász bol v rokoch 1911 až 1913 profesorom na gymnáziu v Skalici. Bol sem preložený nedobrovoľne, pochádzal z chudobnej rodiny a za protimonarchistické názory ho často prekladali na rôzne učiteľské miesta. V tej dobe už bol známym básnikom a jeho krátky život v Skalici sa odrazil tiež na jeho básnickej tvorbe. Jeho skalické životné osudy spracoval literárny historik Resző Szalatnai (vyšlo v Maďarsku v roku 1962). Juhászove záznamy o skalickom trdelníku sú najstarším zachovaným dokumentom o tejto skalickej kulinárskej špecialite.

Pamätné tabule G. Juhászovi odhalili na budove skalického gymnázia 7. apríla 2008 podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a minister Maďarskej republiky Péter Kiss. Tabule sú dve, v slovenskej a maďarskej verzii. Venovali ich mestá Skalica a Szeged.

 

Pozn.: V čase učínkovania G. Juhásza v Skalici bola budova gymnázia v rekonštrukcii a vyučovalo sa vo františkánskom kláštore.

 

??: Pamätná tabuľa G. Juhásza, in: Skalický press 5/2008, str. 3

Jozef Špaček:Písal o Skalici – Básnik Gyula Juhász, in: Záhorie 2/2007, str. 16-18

Blízke pamätníky

Kamerové systémy