Rodák zo Szegedu Gyula Juhász bol v rokoch 1911 až 1913 profesorom na gymnáziu v Skalici. Bol sem preložený nedobrovoľne, pochádzal z chudobnej rodiny a za protimonarchistické názory ho často prekladali na rôzne učiteľské miesta. V tej dobe už bol známym básnikom a jeho krátky život v Skalici sa odrazil tiež na jeho básnickej tvorbe. Jeho skalické životné osudy spracoval literárny historik Resző Szalatnai (vyšlo v Maďarsku v roku 1962). Juhászove záznamy o skalickom trdelníku sú najstarším zachovaným dokumentom o tejto skalickej kulinárskej špecialite.

Pamätné tabule G. Juhászovi odhalili na budove skalického gymnázia 7. apríla 2008 podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a minister Maďarskej republiky Péter Kiss. Tabule sú dve, v slovenskej a maďarskej verzii. Venovali ich mestá Skalica a Szeged.

 

Pozn.: V čase učínkovania G. Juhásza v Skalici bola budova gymnázia v rekonštrukcii a vyučovalo sa vo františkánskom kláštore.

 

??: Pamätná tabuľa G. Juhásza, in: Skalický press 5/2008, str. 3

Jozef Špaček:Písal o Skalici – Básnik Gyula Juhász, in: Záhorie 2/2007, str. 16-18

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy