František Sláma sa do Holíča prisťahoval z moravského Jevíčka. Zakúpil si tu starý veterný mlyn, ktorý prestaval na kamenný trojpodlažný mlyn so samočinne otočnou kupolou. F. Sláma bol však aj zdatný stolársky majster a do holíčskeho evanjelického kostola zhotovil oltár, kazateľnicu a pavlač s lavicami. Stolársku dielňu i mlyn po ňom prevzal jeho syn Ludvík. Na mlyne sa mlelo do roku 1926. Dnes je kupola mlyna prestavaná, do fasády osadená veterná vrtuľa je len štylizovaná.

Po iniciatíve Pavla Proksu dali miestni poľovníci, ktorým mlyn slúžil už od 70. rokov 20. storočia ako chata, v roku 2008 zrenovovať dovtedy pomerne zabudnutý náhrobok Františka Slámu. Na pomník dali zhotoviť ako malý nadstavec pamätnú tabuľu, ktorá Františka Slámu pripomína ako staviteľa na Slovensku dnes už ojedinelej pamiatky, veterného mlyna.

 

L. Novák: Obnovená spomienka na staviteľa veterného mlyna, in: Holíčan 17/2008, str. 11

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy