František Madva, rímsko-katolícky kňaz sa narodil v Skalici. Už ako študent sa učil v styku s rehoľníkmi, milosrdnými bratmi v meste poznávať liečivé byliny. Ako rudňanský farár bol už presláveným ľudovým liečiteľom.

V Skalici na budove kláštora milosrdných bratov, kde bola dlhodobo umiestnená lekáreň, mu odhalili pamätnú tabuľu v roku 1992. Pamätná tabuľa je dielom výtvarníka Juraja Meliša.

Mária Zajíčková: Do pozornosti čitateľom, in: Záhorie 3/1996, str. 3

Blízke pamätníky

Kamerové systémy