Tomáš Masaryk (1850 - 1937) sa oficiálne sa narodil v Hodoníne v rodine otca Slováka 7. marca 1850. Počas študentských rokov sa zoznámil a neskôr oženil s Američankou, po ktorej získal prímenie Garrigue. Ako profesor pražskej univerzity prichádzal do styku s početnou mladou slovenskou komunitou. Od začiatku 90-tych rokov 19. storočia vstupuje do politiky, stane sa poslancom rakúskeho ríšskeho snemu, po počiatočnej loajalite sa stáva kritikom monarchie. Krátko po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do západnej Európy, kde spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom zorganizoval československý odboj proti Rakúsko-Uhorsku. So vznikom Československa sa stal jeho prvým prezidentom, vo funkcii bol opakovane potvrdený a zotrval v nej do roka 1935, keď abdikoval zo zdravotných dôvodov. Oficiálnym rodiskom T. G. Masaryka je Hodonín. V blízkych Kopčanoch bývali jeho rodičia a v obci sa zachovalo aj ústne šírené povedomie, že sa tu v dome rodičov narodil budúci prvý čsl. prezident. Malý Tomáš sa narodil v roku 1850. V tom čase novorodencov v obci zapisovali do matriky v Holíči, kde sa jeho otec neponáhľal, keďže už vedel, že bude pracovne preradený do Hodonína. Tam syna dal potom aj zapísať do matriky. To je ale len dohad.
Masarykovský dom bol už prestavaný, keď na ňom v roku 1992 odhalili pamätnú tabuľu. Tá oficiálne stanovisko ohľadne miesta jeho narodenia nespochybňovala, ale len upozornila na kopčianske bydlisko jeho rodičov. Sám T. G. Masaryk navštívil Kopčany 18. júla 1924 a obci daroval 150 tisíc korún na stavbu novej školy. Školu, ktorá potom niesla jeho meno, otvorili v roku 1931. Nová pamätná tabuľa, ktorú na dom Masarykovcov osadili na prelome rokov 2014 a 2015, je vo svojich vyjadreniach už odvážnejšia a dom označuje už priamo ako rodný dom T. G. Masaryka.

 

Vladimír Grigar: Kopčany v 20.. storočí, in: Kopčany – dejiny obce, Kopčany – nedatované, str. 20, 21

Oslobodenie Červenou armádou, Kopčany
Zosnulým občanom a rodákom, Kopčany
Pomník padlých, Kopčany
Padlým červenoarmejcom, Kopčany
Padlým antifašistom, Kopčany
Ján Damborský (1880 - 1932), Kopčany
Kamerové systémy